SZKOŁA JAGIELLOŃCZYK ORGANIZACJA NON PROFIT

"Istnieją tylko dwa dni w roku, w których nic nie może być zrobione. Jeden nazywamy wczoraj, a drugi jutro. Dzisiaj jest właściwy dzień, aby kochać, wierzyć i żyć w pełni".                                                    Dalajlama XIV


    To jasne, że "dzisiaj" jest najlepszym dniem na zmianę i na działanie.  Dlatego w naszej organizacji nie oczekujemy na lepsze jutro, ale działamy dziś i teraz po to, żeby "lepsze jutro" nadeszło :)

EDUKACJA XXI WIEKU
czyli szkoła kreatywna, stworzona 
na miarę potrzeb współczesnego
społeczeństwa 

Jednym z kluczowych obszarów naszych działań

jest tworzenie przestrzeni do powstawania

nowych rozwiązań dla nowoczesnej edukacji.

W tym zakresie pracujemy już od 2014 roku 

- jako organ prowadzący Szkołę i Przedszkole

"Jagiellończyk" oferujemy wciąż nowe rozwiązania

rodzicom i dzieciom.

Wspieramy tym samym lokalne władze oraz

Ministerstwo Edukacji Narodowej w inicjowaniu i sprawdzaniu nowych rozwiązań dla edukacji.

Naszą Misją jest stworzenie takiej placówki edukacyjnej, która dba o wszechstronny rozwój ucznia i sprawia, że nauka jest przygodą. 

W tym celu, realizując podstawę programową w szkole i przedszkolu, angażujemy dzieci i młodzież do niestandardowego myślenia, kreatywnego rozwiązywania problemów, i umiejętności pracy w zespole. Dodatkowo zapewniamy uczniom wsparcie zgodne z ich indywidualnymi potrzebami. 

Wszystko, co robimy jest oparte o potrzeby współczesnego społeczeństwa, dodatkowo nasz budżet 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE l SPORT
to inwestycja w przyszłość dzieci

 

Celem nadrzędnym naszej organizacji jest stworzenie możliwości do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz odkrywanie i pielęgnowanie ich talentów.

Jako organ prowadzący dla szkoły i przedszkola organizujemy szereg warsztatów i zajęć, które mają rozbudzać pasje i kreatywne myślenie. Nasi uczniowie są otwarci na nowe wyzwania, co potwierdzają liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach. W odróżnieniu od innych szkół

 

KALISKIE WARSZTATY MOCY
impreza promocyjna

 

KWM to stworzona przez nas cykliczna impreza edukacyjno- rozrywkowa kierowana do lokalnej społeczności. Naszym zadaniem jest przedstawienie mieszkańcom działających na terenie Kalisza organizacji i instytucji, które oferują aktywności na rzecz dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych (w tym seniorów). W 2019 w organizację eventu zaangażowanych było 16 organizacji, w tym Harcerski Klub Żeglarski "Odkrywca", który był współorganizatorem akcji. Włączyło się także wielu sponsorów fundujących przekąski, upominki i nagrody. 

kolejna odsłona Kaliskich Warsztatów Mocy planowana jest na kwiecień 2020 roku - tym razem także nie zabraknie  atrakcji i sponsorów, a organizatorzy szykują prawdziwą niespodziankę! 

warsztaty mocy na FB.jpg
EDUKACJA DLA POSZANOWANIA NATURY
dzięki niej zmieniamy świat na lepsze

 

Czy jest coś cenniejszego, niż umiejętność okazywania szacunku ludziom, zwierzętom i naszej planecie? Naszym zdaniem ta właśnie umiejętność sprawia, że świat staje się lepszy, a ludzie wiodą szczęśliwsze życie. 

Szkoła Jagiellończyk organizuje akcje promujące działania ekologiczne (np. pełna segregacja śmieci w Szkole i ograniczenie zużycia plastiku

prawie do zera), wspiera działania na rzecz zwierząt (adopcja konia ze schroniska "Tara", cykliczna pomoc schronisku dla bezdomnych zwierząt) oraz promuje postawy pro-społeczne (np. udział w akcjach oczyszczania rzeki Prosny, rozbudowany plan zajęć edukacyjnych na temat ekologii). 

WSPÓŁPRACA 
lokalnie i międzynarodowo

Chętnie współpracujemy z innymi organizacjami, wspieramy ich działania i wymieniamy się doświadczeniami. Naszymi stałymi partnerami są Zespół Pieśni i Tańca Calisia, który po latach reaktywował swoją działalność w naszych murach. W ramach międzynarodowej wymiany doświadczeń współpracujemy ze szkołami w Hiszpanii i we Włoszech. Wspieramy także działania na rzecz lokalnej społeczności poprzez włączanie się w akcje organizacji non profit.

DSC_0058.JPG
Nadchodzące wydarzenia

 

PLATFORMA EDUKACYJNA

 

Q-MAM
 

Właśnie rusza nasz autorski pomysł na naukę przez zabawę z wykorzystaniem edukacji na odległość.  Stworzyliśmy wyjątkowe, bezpłatne narzędzie do pracy, w którym dzieci uczą dzieci, a za swoją kreatywność otrzymują nagrody! 

Wystarczy się zalogować na:

                 Q-mam.pl