Edukacja Domowa realizowana stacjonarnie w Jagiellończyku FAQ

Co to jest edukacja domowa?

W Polskim prawie, każdy rodzic może wziąć na siebie obowiązek nauczania dziecka. Jeśli podejmie tę decyzję, powinien znaleźć szkołę, która realizuje nauczanie domowe oraz wypełnić odpowiednie dokumenty. Dobrze znaleźć taką szkołę, która wspiera w procesie edukacyjnym ucznia i rodzica oraz chętnie współpracuje (choćby w kwestii tworzenia harmonogramu egzaminów dopasowanego do indywidualnych potrzeb ucznia). Ponieważ coraz więcej osób decyduje się na edukację domową, przybywa także szkół, które wspierają w tym procesie.

Aby uzyskać świadectwo ukończenia klasy, kady uczeń zobligowany jest do zdania egzaminów z wszystkich  przedmiotów objętych podstawą programową ( z małymi wyjątkami). 

Czy edukacja domowa jest dla mojego dziecka?

To oczywiście bardzo trudne pytanie, a odpowiedź zależy od wielu czynników:

- jaką ma formę edukacja (czy jest realizowana pod okiem rodzica, czy zleca obowiązki edukacyjne szkole - np. takiej jak Jagiellończyk :) 

- jak społecznie lub intelektualnie radzi sobie dziecko

- czego od edukacji oczekują dzieci i rodzice oraz jakie są ich priorytety?

W Jagiellończyku "edukacja domowa" jest tylko nazwą lub modelem edukacji, na jaki decydują się rodzice. W rzeczywistości uczniowie w szkole realizują zadania edukacyjne i to my odpowiadamy za poziom edukacyjny uczniów.  Faktem jest jednak, że bez względu na system czy model edukacyjny to motywacja człowieka i jego zaangażowanie stanowi o sukcesie. 

Więc dla kogo jest nauczanie domowe w Szkole Jagiellończyk?

Będzie się u nas dobrze czuł każdy młody człowiek, który szuka w szkole pasji, bezpieczeństwa i empatii ze strony miłych nauczycieli. Jeśli potrafi się zaangażować- będzie miał ku temu pełno możliwości, jeśli jest nieśmiały i nie potrafi sam podejmować decyzji - postaramy się w nim te umiejętności wyzwolić. Jest to zdecydowanie szkoła dla osób, które komunikatywnie posługują się językiem angielskim i chcą jeszcze bardziej podszlifować swoje umiejętności, ale przede wszystkim dla kreatywnych, wolnych umysłów, indywidualistów i tych, którzy lepiej czują się rozmawiając i współpracując w grupie niż na lekcji w szkolnej ławie. 


 

Czego uczą się uczniowie Jagiellończyka (dotyczy uczniów realizujący nauczanie domowe w szkole)?


 

Znów trudne pytanie :) Można odpowiedzieć na nie dwuczęściowo:

Uczniowie bardzo intensywnie przygotowują się do matury lub w przypadku szkoły podstawowej do egzaminu ósmoklasisty. Przygotowanie w tym zakresie jest obowiązkowe dla każdego ucznia i odbywa się na zasadach zbliżonych do tradycyjnych lekcji. Należy jednak zwrócić uwagę, iż w naszej Szkole nie ma ocen, a przyrost wiedzy i umiejętności wyznacza skala procentowa. Zazwyczaj uczniowie oceniani są na podstawie swojego zaangażowania na lekcji oraz ze sprawdzianów lub innych form aktywności. Naszym zdaniem ocena ma przede wszystkim być motywująca i właśnie dlatego zrezygnowaliśmy z tradycyjnych ocen. 


 

Poza obowiązkowymi przedmiotami uczniowie uczą się właściwie wszystkiego tego, co je inspiruje i wydaje się ciekawe. Dajemy im zatem szereg możliwości do rozwoju swoich talentów lub zainteresowań organizując bardzo ciekawe kursy, warsztaty, projekty i aktywności, których nie ma w tradycyjnych szkołach. Dzięki temu mamy pewność, że nasi uczniowie uczą się z pasją, a każdy podejmowany przez nich temat jest dogłębnie analizowany i poznany. To rozwiązanie daje gwarancję, iż  rozumieją to, czego się uczą i będą mieć szczegółową wiedzę na dany temat, która zostanie w ich pamięci na lata.

Aby zdać wymagane egzaminy uczniowie powinni także opanować minimum wymagane z podstawy programowej. Tutaj wsparcie zapewniają mentorzy i nauczyciele przedmiotowi, dzięki temu egzamin jest dla każdego przyjemnością :)

Jak wygląda egzamin?


 

Na początku każdego roku szkolnego uczniowie otrzymują wykaz treści egzaminacyjnych z każdego przedmiotu oraz materiały edukacyjne do nauki. Egzamin obejmuje tylko część całej podstawy programowej - tę część, która uznana jest przez nauczyciela przedmiotowego za najważniejsza.

Egzaminy obejmują część pisemną o charakterze otwartym ( sprawdzian przekrojowy, w którym motywujemy do logicznego myślenia i łączenia faktów).

Poza tym uczeń jest zobowiązany przygotować prezentację na dowolnie wybrany temat z każdego przedmiotu (część ustna).

Co będzie, jeśli moje dziecko nie zda egzaminów?

Prawdopodobieństwo niezdania egzaminów jest znikome, ponieważ nad każdym uczniem czuwa mentor, który monitoruje realizację założonych przez ucznia celów. Dodatkowo uczeń może otrzymać indywidualne wsparcie nauczyciela przedmiotowego, jeśli ma problem ze zrozumieniem zagadnień egzaminacyjnych. Uczeń przystępuje do egzaminów zgodnie z opracowanym wspólnie z mentorem grafikiem egzaminacyjnym, gdyby jednak potrzebował poprawić ocenę, może to zrobić umawiając się na kolejny termin.

Aby ułatwić uczniom zdawanie egzaminów, we wrześniu organizowane są tzw. egzaminy próbne, na które może przyjść każdy uczeń i spróbować swoich sił zdając dowolnie wybrany przedmiot. 

Egzaminy prowadzone są we wspierającej atmosferze, a uczniowie, którzy zapoznali się z podanym przez nauczycieli materiałem mogą być pewni sukcesu. 

Dlaczego w Jagiellończyku dzieci uczą się na zasadach nauczania domowego?


 

To akurat jest bardzo proste. Mamy wiele lat doświadczeń w edukacji dzieci i młodzieży i chcąc dać uczniom najwięcej możliwości do rozwoju, poznawania świata i siebie sami potrzebujemy więcej swobody organizacyjnej. W tradycyjnych szkołach brakuje czasu na twórczość, eksperymenty, wycieczki... a trzymanie się lekcji w 45 minutowym rytmie nie daje wystarczającej swobody działania. Rodzice zlecając nam świadczenie usług edukacyjnych w ramach edukacji nieformalnej (domowej) zapewniają swoim dzieciom możliwość rozwoju w swoim tempie, zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami. Opracowany przez nas model daje także czas na kształtowanie kompetencji XXI wieku, które są niezbędne każdemu młodemu człowiekowi bez względu na ścieżkę kariery, którą wkrótce będzie podążał. 


 

Co będzie, jeśli mojemu dziecku lub mnie nie spodoba się szkoła i jej system pracy?


 

Umowa podpisywana jest na rok czasu i przedłuża się automatycznie, natomiast można ją wypowiedzieć właściwie w każdym momencie. Na wniosek rodzica uczeń zostaje przepisany do szkoły obwodowej lub innej wybranej przez rodzica. 

Czy można w trakcie roku przepisać dziecko z innej (tradycyjnej) szkoły do Jagiellończyka?

Oczywiście! Jesteśmy przyzwyczajeni, że uczniowie przychodzą do nas w każdym momencie roku szkolnego. W przypadku klas 7 i 8 szkoły podstawowej i wszystkich klas liceum organizowane są egzaminy, które mają potwierdzić stopień opanowania wiedzy i umiejętności z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego (oraz ewentualnie z przedmiotów rozszerzonych). 

Dane Kontaktowe

Szkoła Jagiellończyk Spółka z o.o.

ul.Skalmierzycka 2a
62-800 Kalisz
Organizacja Pożytku Publicznego nr. KRS 0000504850

tel. 62 307 04 04
sekretariat@jagiellonczyk.szkola.pl