Wolna Szkoła Podstawowa
i
Liceum Ogólnokształcące

Wolna Szkoła Jagiellończyk to wyjątkowe miejsce, które powstało w oparciu o wieloletnie doświadczenia najlepszych nauczycieli, mentorów, coachów, wykładowców akademickich, praktyków biznesu...  to także doświadczenia wielu wolnych szkół w Polsce, USA, Wielkiej Brytanii, Finlandii...

Naszym celem, podobnie jak każdej WOLNEJ SZKOŁY, jest uwolnienie potencjału ucznia uwzględniając jego możliwości, predyspozycje i talenty. Wspierając inspirujemy do działania i motywujemy do osiągnięcia zamierzonych celów, dzięki temu nasi uczniowie potrafią myśleć samodzielnie i podejmować autonomiczne decyzje, chętnie podejmują się też wyzwań będąc otwartymi na świat, inteligentnymi młodymi ludźmi. 

 

Realizacja podstawy programowej ma charakter nowatorski, stanowiący solidne przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty lub matury, ale przede wszystkim dający możliwość kształcenia kompetencji niezbędnych w życiu: samodzielności, współpracy, empatii, kreatywności, przedsiębiorczości, umiejętności rozwiązywania problemów oraz odpowiedzialności za swoje wybory... Ponieważ są to umiejętności kluczowe dla odniesienia sukcesu, życie społeczne w przyjaznej i inspirującej atmosferze to u nas podstawa!

 

Nauka w Wolnej Szkole wygląda zupełnie inaczej niż tradycyjnie, ponieważ nasi uczniowie skupiają się nad rozwojem tego, co ich naprawdę interesuje. Mogą więc uczestniczyć w warsztatach, projektach, konwersatoriach oraz całej gamie inspirujących działań, które sami wybiorą. Poza tym każdy uczeń pracuje zgodnie z indywidualną ścieżką kształcenia, która solidnie przygotowuje do egzaminów. 

Nasza kadra dydaktyczna to doświadczeni nauczyciele i mentorzy, z którymi współpracujemy od lat. To właśnie oni wspierają uczniów w usystematyzowaniu ich indywidualnego planu pracy i motywują do osiągnięcia sukcesu!

Misją Szkoły Jagiellończyk jest tworzenie i rozwój nowoczesnej edukacji w Polsce,

a Wolna Szkoła Jagiellończyk to kwintesencja naszych działań. Opracowany przez nas model szkoły daje uczniom wiedzę  i umiejętności niezbędne inteligentnemu człowiekowi, ale także pewność siebie i swoich możliwości, które stanowią klucz do osiągania sukcesów w życiu zawodowym  i osobistym.

 

ZAJĘCIA DLA KLAS WOLNEJ SZKOŁY ODBYWAJĄ SIĘ W KALISZU, PRZY ULICY GRODZKIEJ 7.

Galeria

Dane Kontaktowe

Szkoła Jagiellończyk Spółka z o.o.

ul.Skalmierzycka 2a
62-800 Kalisz
Organizacja Pożytku Publicznego nr. KRS 0000504850

tel. 62 307 04 04
sekretariat@jagiellonczyk.szkola.pl