Zostań Uczniem Wolnej Szkoły

REKRUTACJA DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Zostań uczniem/uczennicą Liceum Ogólnokształcącego Jagiellończyk w pięciu krokach:

 

  1. 1. Przyjdź na Drzwi Otwarte, weź udział w zajęciach, DAJ SIĘ POZNAĆ I POZNAJ NAS :). Jeśli nie mogłeś/łaś uczestniczyć w zajęciach, poproś swojego rodzica o umówienie się telefonicznie na rozmowę rekrutacyjną w naszej Szkole. Podczas spotkania porozmawiamy głównie o Waszych potrzebach i o naszych oczekiwaniach, a także dopasujemy do Ciebie najlepszą ofertę edukacyjną.
  2.  

2. Jeśli spotkanie wypadnie pomyślnie dla obydwu stron WYPEŁNIJ FORMULARZ REKRUTACYJNY ONLINE na naszej stronie i wpłać opłatę wpisową w wysokości 700zł. Dane z formularza pozwolą nam na kontakt i dalszy etap rekrutacji.

 

  1. 3. PRZYJDŹ NA SPOTKANIE Z ENGLISH NATIVE SPEAKEREM (jeśli nie byłeś na takim spotkaniu podczas Drzwi Otwartych). W naszej szkole obowiązkowo rozszerzamy język angielski (tylko w wyjątkowych sytuacjach możemy zrobić odstępstwo od reguły) dlatego chcemy wiedzieć, jakie są Twoje umiejętności językowe. Spotkanie polega na luźnej rozmowie (około 10-20 minut) i odbywa się indywidualnie lub grupowo w wyznaczonym terminie. 
  2.  
  3. 4. OD 10 DO 18 LIPCA CZEKAMY NA TWOJE DOKUMENTY - konieczne jest przyniesienie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, kartę zdrowia oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Zaświadczenia nie muszą dostarczać uczniowie powracający z zagranicy, obcokrajowcy oraz uczniowie aplikujący o miejsce w klasach 2-4 (konieczne będzie złożenie dokumentów omówionych indywidualnie na spotkaniu rekrutacyjnym). Przyniesienie dokumentów jest równoznaczne z potwierdzeniem woli nauki w naszej Szkole. 
  4.  
  5. 5. Decyzję o przyjęciu ucznia podejmujemy na podstawie rozmowy rekrutacyjnej, diagnozy poziomu znajomości języka angielskiego oraz złożenia dokumentów w terminie. Przyjęcia odbywają się zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

 

Uczniowie Wolnej Szkoły zaczynają naukę z czystą kartą -  oceny na świadectwie lub wyniki egzaminu ósmoklasisty nie mają dla nas większego znaczenia. Warto jednak wiedzieć, że w naszej  Szkole podstawą otrzymania pozytywnych ocen jest sumienna praca na zajęciach oraz właściwe przygotowanie się do egzaminów - to stanowi klucz do sukcesu każdego ucznia!


 

REKRUTACJA do 7 i 8 KLASY szkoły podstawowej

Podstawą przyjęcia do Szkoły jest spotkanie rekrutacyjne z uczniem i rodzicem/rodzicami ucznia. Na spotkaniu omawiamy zasady pracy w naszej Szkole, poznajemy potrzeby ucznia i rodziców i przedstawiamy nasze oczekiwania.  Na spotkanie należy umówić się telefonicznie. 

Uczniowie, którzy chcą przenieść się do naszej szkoły w 7 lub 8 klasie obowiązkowo muszą przystąpić do  wewnętrznego egzaminu z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Po spotkaniu rekrutacyjnym i egzaminie indywidualnie oceniamy szanse i zagrożenia wynikające z przyjęcia ucznia do ostatnich klas szkoły podstawowej, analizujemy możliwości adaptacji ucznia do nowego modelu edukacyjnego i na tej podstawie decydujemy o przyjęciu.

 

Do Wolnej Szkoły przyjmujemy uczniów przez cały rok szkolny do wyczerpania miejsc. 

 

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA AGNIESZKA ORLICZ-BŁOŃSKA POD NUMEREM TELEFONU: 62 307 04 04 

LUB: 737464305

Dane Kontaktowe

Szkoła Jagiellończyk Spółka z o.o.

ul.Skalmierzycka 2a
62-800 Kalisz
Organizacja Pożytku Publicznego nr. KRS 0000504850

tel. 62 307 04 04
sekretariat@jagiellonczyk.szkola.pl