Jagiellończyk to wspaniały wybór dla uczniów i ich rodziców, którzy zdecydują się na edukację domową.

 

Wspieramy rodziców, którzy chcą wziąć odpowiedzialność za naukę swojego dziecka i dlatego proponujemy kilka alternatyw:

 

1. Uczniom klas 1-12, którzy realizować będą edukację domową w jej standardowej wersji proponujemy:

- warsztaty edukacyjne (5 x w semestrze)

- możliwość zdawania egzaminów z przedmiotów objętych podstawą programową w dowolnym czasie wtedy, kiedy czują się gotowi.

 

2. Uczniom klas 7-12, którzy zdecydują się na edukację domową realizowaną w Szkole Jagiellończyk proponujemy:

- indywidualny plan pracy w oparciu o zainteresowania i predyspozycje ucznia,

- zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty lub matury, które obejmują pełną realizację podstawy programowej MEiN (j. polski, j. angielski, matematyka oraz wybrane przedmioty rozszerzone egzaminu maturalnego),

- możliwość zdawania dowolnych przedmiotów rozszerzonych (w zależności od obranej ścieżki kariery. Wyboru można dokonać do 3 klasy),

- opiekę mentora wspierającego i monitorującego proces edukacyjny i wsparcie nauczycieli przedmiotowych,

- szeroki wachlarz zajęć i projektów do wyboru przez ucznia: edukacyjnych, naukowych, artystycznych, sportowych, biznesowych, rozwijających kompetencje XXI wieku, konwersatoriów)...

- możliwość uczestniczenia w wyjazdach, wycieczkach, warsztatach...

- konwersatoria z Native Speakerem i zajęcia prowadzone dwujęzycznie

- zajęcia sportowe na wybranych obiektach sportowych;

- zdawanie egzaminów przedmiotowych zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami ucznia i w dowolnie wybranym terminie uzgodnionym z mentorem.  

baking-1951256_1920.jpg