PROGRAM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO JAGIELLOŃCZYK

Nasze Liceum działa zupełnie inaczej niż wszystkie inne szkoły w Kaliszu. Tak naprawdę, chyba nie ma drugiej takiej szkoły w Polsce :)     Opracowany, autorski program to hybryda łącząca działania w ramach edukacji domowej i tradycyjnej, a zatem uczniowie uczęszczają na zajęcia obowiązkowe (przygotowujące do matury) oraz na zajęcia wybrane przez uczniów, zgodnie z ich możliwościami, predyspozycjami i talentami. Przez cały czas, nad każdym uczniem czuwa mentor, który przede wszystkim pomaga usystematyzować zakres indywidualnego planu pracy ucznia, wspiera w dokonywaniu decyzji oraz monitoruje postępy ucznia. 

Poniżej przedstawiony został ogólny program na wszystkie lata edukacji w Jagiellończyku.  

KLASA 1 i 2

 

Wrzesień- Październik:

 • ocena umiejętności podstawowych : matematyka, j. polski, j. angielski

 • stworzenie planu rozwojowego dla każdego ucznia (współpraca mentor-uczeń). 

Październik-czerwiec:

 • ocena okresowa umiejętności: matematyka, j. polski, j. angielski

 • okresowa weryfikacja planu pracy ucznia

 • cotygodniowa analiza wynikowa przy współpracy uczeń - prowadzący zajęcia - mentor

 • roczny egzamin z przedmiotów podstawy programowej (w dowolnie wybranym przez ucznia momencie ustalanym indywidualnie z mentorem lub nauczycielem prowadzącym)

Przez cały rok:

 • zajęcia obowiązkowe: język polski, matematyka, język angielski, zajęcia przygotowujące do egzaminów

 • zajęcia do wyboru z grup: nauki ścisłe, nauki przyrodnicze, nauki humanistyczne, języki obce, zajęcia techniczne, zajęcia artystyczne, wolontariat

 • możliwość wcześniejszego wyboru przedmiotów rozszerzonych (indywidualne uzgodnienie z nauczycielem prowadzącym)

Klasa 3:

 

Wrzesień- Październik:

 • weryfikacja umiejętności podstawowych : matematyka, j. polski, j. angielski

 • audyt predyspozycji zawodowych 

 • wybór przedmiotów rozszerzonych zgodnie z predyspozycjami zawodowymi i/lub zainteresowaniami

 • stworzenie indywidualnego planu pracy przygotowującego do egzaminu maturalnego oraz planu rozwijającego zainteresowania

Październik-czerwiec:

 • ocena okresowa umiejętności: matematyka, j. polski, j. angielski, wybrane maturalne przedmioty dodatkowe

 • okresowa weryfikacja planu rozwojowego

 • cotygodniowa analiza wynikowa przy współpracy uczeń - prowadzący zajęcia - mentor

 • roczny egzamin z przedmiotów podstawy programowej (w dowolnie wybranym przez ucznia momencie ustalanym indywidualnie z mentorem lub nauczycielem prowadzącym)

Przez cały rok:

 • zajęcia obowiązkowe: język polski, matematyka, język angielski, wybrane przedmioty rozszerzone, zajęcia przygotowujące do egzaminów

 • zajęcia do wyboru z grup: nauki przyrodnicze i matematyczne, nauki humanistyczne i języki obce, zajęcia artystyczne i sportowe, kompetencje XXI wieku.

Klasa 4

 

Wrzesień- Październik:

 • weryfikacja umiejętności podstawowych : matematyka, j. polski, j. angielski, wybrane maturalne przedmioty dodatkowe

 • Stworzenie indywidualnego dla każdego ucznia planu pracy przygotowującego do egzaminu maturalnego oraz planu rozwojowego 

Październik-kwiecień:

 • ocena okresowa umiejętności: matematyka, j. polski, j. angielski, dodatkowe przedmioty maturalne

Przez cały rok:

 • zajęcia obowiązkowe: język polski, matematyka, język angielski, wybrane przedmioty rozszerzone, zajęcia przygotowujące do egzaminów

 • zajęcia do wyboru z grup: nauki przyrodnicze i matematyczne, nauki humanistyczne i języki obce, zajęcia artystyczne i sportowe, kompetencje XXI wieku.

Maj 

 • matura :)