Miło nam  poinformować o wynikach naszych uczniów na egzaminie ósmoklasisty, które wspaniale akcentują nasze działania.
Ogromny sukces uczniów i nauczycieli związany jest z indywidualną motywacją każdego z nich do osiągnięcia założonych celów, ale także z wieloletnią strategią Szkoły nakierowaną na rozwój kreatywności i talentów oraz nauczania w przyjaznej atmosferze, którą tworzą wszyscy członkowie naszej społeczności - rodzice, uczniowie, nauczyciele i pracownicy Szkoły.
Wyniki egzaminów dają nam i Uczniom ogromną satysfakcję, ponieważ średnia z języka polskiego (76%) i z matematyki (64%) dają drugi najwyższy wynik w Kaliszu (tylko jedna szkoła miała wyższy wynik z matematyki) i oczywiście są znacznie wyższe niż średnie wyniki ogółem. Co jednak bardzo ważne,
wynik z języka angielskiego (96%) uplasował nas w pierwszej piątce najlepszych szkół w Polsce!
Proszę spojrzeć na poniższe oficjalne grafy z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej pokazujące średnie wyniki (pierwsza kolumna A pokazuje wyniki Jagiellończyka, druga to gmina, następne: powiat, województwo i kraj):

Zrzut ekranu 2021-07-17 o 10.49.03.png
Zrzut ekranu 2021-07-17 o 10.49.15.png
Zrzut ekranu 2021-07-17 o 10.48.54.png