Co to jest edukacja domowa?

W Polskim prawie, każdy rodzic może wziąć na siebie obowiązek nauczania dziecka. Jeśli podejmie tę decyzję, powinien znaleźć szkołę, która realizuje nauczanie domowe oraz wypełnić odpowiednie dokumenty. Dobrze znaleźć taką szkołę, która wspiera w procesie edukacyjnym ucznia i rodzica oraz chętnie współpracuje (choćby w kwestii tworzenia harmonogramu egzaminów dopasowanego do indywidualnych potrzeb ucznia). Ponieważ coraz więcej osób decyduje się na edukację domową, przybywa także szkół, które wspierają w tym procesie.

Aby uzyskać świadectwo ukończenia klasy, kady uczeń zobligowany jest do zdania egzaminów z wszystkich  przedmiotów objętych podstawą programową ( z małymi wyjątkami). 

Czy edukacja domowa jest dla mojego dziecka?

To oczywiście bardzo trudne pytanie, a odpowiedź zależy od wielu czynników:

- jaką ma formę edukacja (czy jest realizowana pod okiem rodzica, czy zleca się część obowiązków szkole - np. takiej jak Jagiellończyk :) 

- jak społecznie lub intelektualnie radzi sobie dziecko

- czego od edukacji oczekują dzieci i rodzice oraz jakie są ich priorytety?

W wielu przypadkach rodzice decydujący się na edukację domową zlecają jej częściową realizację np. korepetytorom lub klubom do których dzieci uczęszczają na zajęcia dodatkowe. Natomiast szkoły, takie jak Jagiellończyk organizują zajęcia i warsztaty tak, aby większość potrzeb została zaspokojona, w związku z tym rodzice nie muszą szukać dodatkowych zajęć.

Więc dla kogo jest nauczanie domowe w Szkole Jagiellończyk?

Będzie się u nas dobrze czuł każdy młody człowiek, który szuka w szkole pasji, bezpieczeństwa i empatii ze strony miłych nauczycieli. Jeśli potrafi się zaangażować- będzie miał ku temu pełno możliwości, jeśli jest nieśmiały i nie potrafi sam podejmować decyzji - postaramy się w nim te umiejętności wyzwolić. Jest to zdecydowanie szkoła dla osób, które komunikatywnie posługują się językiem angielskim i chcą jeszcze bardziej podszlifować swoje umiejętności, ale przede wszystkim dla kreatywnych, wolnych umysłów, indywidualistów i tych, którzy lepiej czują się rozmawiając i współpracując w grupie niż na lekcji w szkolnej ławie. 

 

Czego uczą się uczniowie Jagiellończyka (dotyczy uczniów realizujący nauczanie domowe w szkole)?

 

Znów trudne pytanie :) Można odpowiedzieć na nie dwuczęściowo:

Uczniowie bardzo intensywnie przygotowują się do matury lub w przypadku szkoły podstawowej do egzaminu ósmoklasisty. Przygotowanie w tym zakresie jest obowiązkowe dla każdego ucznia i odbywa się na zasadach zbliżonych do tradycyjnych lekcji. Należy jednak zwrócić uwagę, iż w naszej Szkole nie ma ocen, a przyrost wiedzy i umiejętności wyznacza skala procentowa. Zazwyczaj uczniowie oceniani są na podstawie swojego zaangażowania na lekcji oraz ze sprawdzianów lub innych form aktywności. Naszym zdaniem ocena ma przede wszystkim być motywująca i właśnie dlatego zrezygnowaliśmy z tradycyjnych ocen. 

 

Poza obowiązkowymi przedmiotami uczniowie uczą się właściwie wszystkiego tego, co je inspiruje i wydaje się ciekawe. Dajemy im zatem szereg możliwości do rozwoju swoich talentów lub zainteresowań organizując bardzo ciekawe kursy, warsztaty, projekty i aktywności, których nie ma w tradycyjnych szkołach. Dzięki temu mamy pewność, że nasi uczniowie uczą się z pasją, a każdy podejmowany przez nich temat jest dogłębnie analizowany i poznany. To rozwiązanie daje gwarancję, iż  rozumieją to, czego się uczą i będą mieć szczegółową wiedzę na dany temat, która zostanie w ich pamięci na lata.

Aby zdać wymagane egzaminy uczniowie powinni także opanować minimum wymagane z podstawy programowej. Tutaj wsparcie zapewniają mentorzy i nauczyciele przedmiotowi, dzięki temu egzamin jest dla każdego przyjemnością :)

Co będzie, jeśli moje dziecko nie zda egzaminów?

Prawdopodobieństwo niezdania egzaminów jest znikome, ponieważ nad każdym uczniem czuwa mentor, który monitoruje realizację założonych przez ucznia celów. Dodatkowo uczeń i rodzic otrzymuje informację zwrotną na temat postępów w nauce oraz zaangażowania w swojej pracy na wszystkich zajęciach. W przypadku zauważenia trudności w komunikacji z uczniem lub rodzicem oraz znaczących braków postępów, uczeń i rodzic stają przed wyborem zmiany szkoły lub szybkiej reakcji na uwagi mentora (nadrobienie zaległości i zmiany postawy ucznia). Do egzaminów są dopuszczane osoby, które wykazują chęć ich zdania i przykładają się (na swoim poziomie) do osiągnięcia celu.

Dlaczego w Jagiellończyku dzieci uczą się na zasadach nauczania domowego?

 

To akurat jest bardzo proste. Mamy wiele lat doświadczeń w edukacji dzieci i młodzieży,  i naszym zdaniem dobrze prowadzona edukacja domowa daje uczniom najwięcej możliwości do rozwoju, poznawania świata i siebie. W tradycyjnych szkołach brakuje czasu na twórczość, eksperymenty lub leśne wycieczki, a trzymanie się lekcji w 45 minutowym rytmie nie daje wystarczającej swobody działania. Realizując z uczniami edukację domową mamy czas i możliwości, aby każdy rozwijał się w swoim tempie, zgodnie ze swoimi potrzebami. 

 

Co będzie, jeśli mojemu dziecku lub mnie nie spodoba się szkoła i jej system pracy?

 

Umowa podpisywana jest na rok czasu i przedłuża się automatycznie, natomiast można ją wypowiedzieć właściwie w każdym momencie. Na wniosek rodzica uczeń zostaje przepisany do szkoły obwodowej lub innej wybranej przez rodzica. 

Czy można w trakcie roku przepisać dziecko z innej (tradycyjnej) szkoły do Jagiellończyka?

Oczywiście! Jesteśmy przyzwyczajeni, że uczniowie przychodzą do nas w każdym momencie roku szkolnego. W przypadku klas 7 i 8 przed przyjęciem organizowane są egzaminy, które mają potwierdzić stopień opanowania wiedzy i umiejętności z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. W przypadku liceum przed decyzją przyjęcia uczniowie zdają egzamin z przedmiotów maturalnych (wiedza i umiejętności z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego (w tym konwersacja) i ewentualnie z wybranych przedmiotów rozszerzonych) oraz tydzień próbny, w którym określamy stopień zaangażowania ucznia w podejmowane przez niego aktywności.