OD 2014 ROKU TWORZYMY SZKOŁĘ, KTÓRA INSPIRUJE I STWARZA MOŻLIWOŚCI                 DO WSZECHSTRONNEGO I PEŁNEGO ROZWOJU KAŻDEGO UCZNIA. 

 

Od wielu lat naszą inspiracją są młodzi ludzie - kreatywni, otwarci na świat, chętni doświadczania, zadawania pytań i szukania na nie odpowiedzi. ​Jesteśmy dumni z naszych uczniów, którzy osiągają wyjątkowe wyniki edukacyjne i chętnie rozwijają swoje pasje oraz talenty.

Dzięki nowatorskim metodom pracy i zaangażowaniu całego zespołu Jagiellończyk od wielu lat cieszy się wspaniałą opinią wśród rodziców oraz uczniów         i wciąż zyskuje na popularności. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "JAGIELLOŃCZYK" to krok dalej w tworzeniu edukacji dostosowanej do oczekiwań współczesnego społeczeństwa. Nasze doświadczenia oraz rozwiązania stosowane w najlepszych WOLNYCH SZKOŁACH na świecie tworzą nową jakość w edukacji, z której może skorzystać każdy młody, wolny człowiek.

  • UWOLNIENIE POTENCJAŁU I ROZWÓJ INDYWIDUALNYCH UMIEJĘTNOŚCI 

Założeniem naszej Szkoły jest możliwość pozostawienia uczniom wolnego wyboru nauki tego, co ich interesuje i stanowi dla nich indywidualnie pojmowaną wartość. Wychodzimy z założenia, że szkoła powinna przede wszystkim być miejscem inspirującym do poszukiwania swoich talentów i uwalniania potencjału każdego młodego człowieka. 

Dając uczniom wybór, dajemy szansę na zdobycie ponadprzeciętnej wiedzy i umiejętności w wybranym przez nich obszarze, ale także brania odpowiedzialności za swoje działania, co wzmacnia ich poczucie obowiązku i wpływa na świadome wybory. Bez względu na to, czy uczeń decyduje się na zajęcia laboratoryjne, organizację działań wolontariatu czy udział w projektach biznesowych - zawsze oczekujemy maksimum zaangażowania, a to przynosi wspaniałe rezultaty. 

Dzięki ustalonemu indywidualnie dobranemu planowi pracy oraz ciągłemu wsparciu nauczycieli przedmiotowych i mentora, uczniowie mają swobodę zdawania egzaminów z przedmiotów podstawy programowej w swoim tempie i przyswajania wiedzy na swoim poziomie.

  • PRZYGOTOWANIE DO MATURY

Podstawą każdego liceum jest solidne przygotowanie do matury, w naszej Szkole jest podobnie, choć edukacja j est bardziej intensywna. Uczniowie codziennie pracują w małych grupach zadaniowych nad językiem polskim, matematyką i językiem angielskim - są to zajęcia obowiązkowe. Każdy uczeń indywidualnie wybiera także maturalne przedmioty rozszerzone i w zależności od tego, kiedy się na nie zdecyduje (najpóźniej na początku trzeciej klasy) obowiązkowo uczestniczy w zajęciach przygotowujących do matury. Zajęcia te mają charakter zindywidualizowanych konsultacji i warsztatów.

Język angielski prowadzony jest przez anglistów (przygotowanie do matury), Native Speakera (zajęcia: konwersatoria, graphic design, marketing) oraz przez nauczyciela IB (geografia).

  • INDYWIDUALNE PROGRAMY PRACY

Nasza Szkoła to hybryda łącząca standardową edukację z nauczaniem indywidualnym lub domowym. Aby jak najefektywniej spędzić czas w szkole                    i dopasować plan pracy ucznia do jego potrzeb i predyspozycji, każdy uczeń ma swojego mentora. We współpracy mentor-uczeń co roku powstaje plan pracy oparty na celach głównych i szczegółowych ustalonych dla indywidualnego ucznia. Cotygodniowe spotkania pomagają w monitorowaniu efektów pracy, a mentor wspiera ucznia w jego dalszych wyborach. 

  • KOMPETENCJE XXI WIEKU

Kształcenie kompetencji współpracy, kreatywności, umiejętnego rozwiązywania problemów, komunikacji, przedsiębiorczości i uczenie się przez całe życie to najważniejsze wyzwania nowoczesnych szkół na całym świecie. Zdając sobie sprawę z potrzeb naszych uczniów, przygotowaliśmy autorski program, który pomoże każdemu z nich osiągnąć wyznaczone przez siebie cele.  

KOMPETENCJE XXI WIEKU to realne umiejętności przydatne w życiu prywatnym i zawodowym!

  • EGZAMINY 

W naszej szkole każdy uczeń ma obowiązek zaliczenia części materiału podstawy programowej z klasy, którą aktualnie realizuje. Z nami to bardzo proste! Dzięki ustalonemu indywidualnie dobranemu planowi pracy uczniowie mają swobodę zdawania egzaminów w swoim tempie i przyswajania wiedzy na swoim poziomie. Nauczyciele przedmiotowi oraz mentorzy stale wspierają uczniów i pomagają w realizacji ustalonego planu. Elementami wsparcia ustawicznego są zajęcia przygotowujące do egzaminów oraz konsultacje przedegzaminacyjne z nauczycielami przedmiotowymi. Tu liczą się przede wszystkim chęci!

  • MODEL PRACY 

Nasza Szkoła działa na zasadzie edukacji nieformalnej, uczniowie zatem pracują w systemie edukacji domowej. W praktyce oznacza to, że rodzice w każdym roku składają wniosek do dyrektora szkoły o edukację domową dla swoich dzieci. Oczywiście w Jagiellończyku uczniowie uczęszczają do szkoły od poniedziałku do piątku w wyznaczonych godzinach. Różnica pomiędzy naszą szkołą, a systemowymi polega na tym, że mamy dużo więcej swobody w doborze metod i treści nauczania, co przekłada się na znacznie wyższą jakość edukacji oraz oczywiście na znacznie ciekawiej prowadzone zajęcia.

  • UCZNIOWIE Z ZAGRANICY

Nasz system pracy jest skonstruowany w taki sposób, iż każdy uczy się na swoim poziomie zgodnie ze swoimi możliwościami. Dla uczniów z zagranicy program będzie więc indywidualnie dostosowany do ich potrzeb. Oczywiście gwarantujemy także dodatkowe wsparcie, które pomoże w nauce języka polskiego i odnalezieniu się w nowej rzeczywistości.  W adaptacji pomaga kameralna atmosfera szkoły oraz zawsze pomocni mentorzy i nauczyciele przedmiotowi :) 

przyjazna atmosfera i rozmowy

przy dobrej herbacie

indywidualne programy pracy przygotowujące do matury

wybór przedmiotów na podstawie zainteresowań

życie  społeczne to  u nas podstawa