David Gago

Koordynator d.s 

nauczania języka angielskiego i kontaktów międzynarodowych,

English Native Speaker

dr Izabela Rącka

koordynator d.s.

programu  profilu biznesowego,

wykładowca akademicki Akademii Kaliskiej

Radosław Pior

koordynator d.s nauczania przedmiotów ścisłych,

nauczyciel fizyki

koordynatorzy d.s. kompetencji miękkich

Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy EduLabor

Weronika.jpg

Weronika Biała

dyrektor d.s. dydaktycznych

Liceum Ogólnokształcącego "Jagiellończyk"

Zbigniew

Orlicz-Błoński

wiceprezes zarządu Szkoły Jagiellończyk

Agnieszka

Orlicz-Błońska

prezes zarządu Szkoły Jagiellończyk

Mateusz

Będkowski

matematyka

Joanna Sip

język polski

Magdalena Napruszewska

chemia

xxxxx

historia

Justyna Miklas

geografia

Monika Kaczmarek

język angielski

Bartłomiej Siemiątkowski

język hiszpański, etyka, filozofia

Mikołaj Domagalski

biologia

Agnieszka

i Andrzej Bartosik

Joanna Tyszkowska-Walczak

projekty artystyczne, ceramika

Mateusz Trzmiel

zajęcia sportowe

Paweł Patysiak

technika, informatyka

Bartłomiej Sobieszczański

edukacja dla bezpieczeństwa

Łukasz Madej

psycholog

2019 Jagielloczyk grupowe 046-Edit.jpg

Cafe Marchewka

Przemysław Janiak - szef kuchni

Irena Janiak - kucharka

Katarzyna Karolak - obsługa stołówki 

  Anna Pasik

księgowość i kadry

 Pani Basia

Czajkowska

Utrzymanie ładu i porządku

Tomasz Patysiak

księgowość i kadry

Marta Gałach

pedagog