sezon II - zaj. humanistyczne i języki obc.jpg

Warsztaty do wyboru w sezonie II (listopad 2021 -luty 2022)

 

ZAJĘCIA HUMANISTYCZNO-JĘZYKOWE

 

 

 

ZAJĘCIA PRZYRODNICZO-MATEMATYCZNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMPETENCJE XXI WIEKU

 

 

 

 

 

 

SZTUKA I SPORT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sezon II - zaj. humanistyczne i języki obce.jpg
sezon II zaj. przyrodniczo-matem.jpg
sezon II zaj. przyrodniczo-matematyczne.jpg
sezon II - kompetencje XXI wieku.jpg
sezon II - kompetencje XXI wiek.jpg
sezon II zaj. artystyczno-sportowe.jpg
sezon II zaj. artystyczno-sporto.jpg