OFERTA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO "JAGIELLOŃCZYK"

32 TYGODNIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W ROKU

CODZIENNE ZAJĘCIA 

obowiązkowo:

j. polski, j. angielski

matematyka

do wyboru autorskie kursy, warsztaty,

projekty np:

realizacja podstawy programowej zgodnie z obowiązującymi wymaganiami MEN

          Przykładowo:

  • Gry terenowe (historia, geografia)

  • Prowadzenie przedsiębiorstwa szkolnego (kluczowe kompetencje XXI wieku)

  • Przemowy Oxfordzkie (j. polski, ...)

  • Graphic Designe (j. angielski z Native Speakerem, grafika komputerowa)

OPIEKA i WSPARCIE 

konsultacje przed egzaminami

doświadczona

i wspierająca kadra nauczycieli 

stały monitoring postępów

Indywidualna 

opieka mentora

przez wszystkie lata edukacji

PRZYGOTOWANIE

DO MATURY

intensywna praca w małych grupach

stały monitoring postępów i indywidualizacja nauczania

przedmioty rozszerzone

wybierane do III klasy

przedmioty rozszerzone zgodne z obraną przez ucznia ścieżką kariery