Opłaty w Szkole Jagiellończyk  

WPISOWE  w wysokości 700 zł jest opłatą na przygotowanie stanowiska pracy ucznia. Wpłaty należy dokonać w dniu podpisania Umowy o Kształcenie.

Dla uczniów realizujących nauczanie domowe poza szkołą czesne wynosi 200 zł rocznie.

W czesne wliczone są:

- indywidualnie uzgadniane sesje egzaminacyjne z przedmiotów objętych podstawą programową,

- indywidualne konsultacje przedmiotowe przedegzaminacyjne (1 raz w roku dla każdego przedmiotu objętego podstawą programową),

- możliwość udziału w dowolnie wybranych przez ucznia zajęciach (5 zajęć w semestrze)

Dla uczniów realizujących nauczanie domowe w JAGIELLOŃCZYKU czesne wynosi 8 400 zł rocznie. 

 

W czesne wliczone są:

- książki i przybory/materiały potrzebne do przeprowadzenia zajęć (za wyjątkiem zeszytów lub notesów)

- praca w mały grupach zadaniowych,

- szeroka gama zajęć warsztatowych, projektowych oraz konwersatoriów realizujących wybrane elementy podstawy programowej,

- opieka mentora wspierającego i monitorującego proces edukacyjny,

- intensywne przygotowanie do matury (wszystkie zdawane przedmioty),

- codzienne zajęcia języka angielskiego w tym konwersatoria z Native Speakerem 

- zajęcia sportowe na wybranych obiektach sportowych,

- wsparcie w przygotowaniu uczniów do egzaminów końcowa-rocznych z przedmiotów podstawy programowej.

Czesne nie obejmuje: wyjazdów edukacyjnych, obozów językowych lub projektowych i wymiany międzynarodowej.

Uczniowie zobowiązani są do posiadania laptopa. 

Czesne może być rozłożone na 10 rat płatnych z góry do piątego dnia każdego miesiąca (płatne w miesiącach wrzesień-czerwiec).        Przy wpłatach z góry za cały rok (do 5-go września) przyznawana jest bonifikata w wysokości 5%

* szczegółowe warunki określa Umowa o Kształcenie