Opłaty w Szkole Jagiellończyk  

WPISOWE  w wysokości 700 zł jest opłatą na przygotowanie stanowiska pracy ucznia. Wpłaty należy dokonać w dniu podpisania Umowy o Kształcenie.

Dla uczniów realizujących nauczanie domowe poza szkołą czesne wynosi 1200 zł rocznie.

W czesne wliczone są:

- indywidualnie uzgadniane sesje egzaminacyjne z przedmiotów objętych podstawą programową;

- warsztaty przedmiotowe (2 x w roku).

Dla uczniów realizujących nauczanie domowe w Szkole czesne wynosi 8 400 zł rocznie. 

 

W czesne wliczone są:

- książki i przybory/materiały potrzebne do przeprowadzenia zajęć

- praca w mały grupach zadaniowych,

- szeroka gama zajęć warsztatowych, projektowych oraz konwersatoriów,

- opieka mentora wspierającego i monitorującego proces edukacyjny,

- indywidualna ścieżka edukacyjna przygotowująca do matury (wszystkie zdawane przedmioty),

- codzienne zajęcia języka angielskiego w tym konwersatoria z Native Speakerem i zajęcia prowadzone dwujęzycznie

- zajęcia sportowe na wybranych obiektach sportowych.

Czesne nie obejmuje wyjazdów edukacyjnych, obozów językowych lub projektowych i wymiany międzynarodowej.

Uczniowie zobowiązani są do zakupu marynarki szkolnej z logo oraz posiadania laptopa. 

Czesne może być rozłożone na 10 rat płatnych z góry do piątego dnia każdego miesiąca (płatne w miesiącach wrzesień-czerwiec). Przy wpłatach z góry za cały rok (do 5-go września) przyznawana jest bonifikata w wysokości 5%

* szczegółowe warunki określa Umowa o Kształcenie