OFERTA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO "JAGIELLOŃCZYK"

obowiązkowo:

j. polski

matematyka

j. angielski

Indywidualna 

opieka mentora

konsultacje przed egzaminami

CODZIENNE ZAJĘCIA 

do wyboru kursy, warsztaty ,

zajęcia

 • ceramika i rękodzieło

 • projektowanie graficzne

 • programowanie

 • kompetencje XXI wieku

 • biznes

 • wolontariat

 • zajęcia sportowe

 • inne

 • nauki ścisłe

 • nauki przyrodnicze

 • nauki humanistyczne

 • języki obce (English Native Speaker i j. hiszpański)

 • filozofia

OPIEKA i WSPARCIE 

32 TYGODNIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W ROKU

EDUKACJA NA MIARĘ POTRZEB SPOŁECZEŃSTWA  XXI WIEKU

stały monitoring postępów

indywidualne ścieżki pracy

PRZYGOTOWANIE

DO MATURY

przedmioty rozszerzone

przedmioty rozszerzone zgodne z obraną przez ucznia ścieżką kariery

wybór zgodny z gotowością ucznia:

od

I, II lub III klasy

Innowacyjne pomysły realizowane przez doświadczoną kadrę

wsparcie instytucji naukowych, organizacji społecznych oraz lokalnego biznesu

wieloletnie doświadczenie w edukacji  i bardzo dobre opinie o szkole