REKRUTACJA

Aby zostać uczniem Wolnego Liceum Ogólnokształcącego "Jagiellończyk" należy wziąć udział w warsztatach rekrutacyjnych (19-20 czerwca) lub umówić się na indywidualne spotkanie rekrutacyjne, na którym przeprowadzamy rozmowę z kandydatem w języku polskim i angielskim. Spotkanie przebiega w miłej i swobodnej atmosferze, a jego celem jest wzajemne poznanie się oraz wstępna diagnoza znajomości języka angielskiego.

Szukamy osób kreatywnych, potrafiących pracować w grupie       oraz posługujących się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym.  

Dokumenty (świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty - kopię i oryginał) należy donieść do sekretariatu szkoły do 30 sierpnia. 

Rekrutacja do naszej szkoły trwa do wyczerpania miejsc (16 w klasie 1). 

Zapraszamy :) 

contact-2860030_1920.jpg
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:
TEL. 62 307 04 04
sekretariat@jagiellonczyk.szkola.pl

WARSZTATY REKRUTACYJNE 19-20 CZERWCA (fotorelacja)

IMG_1841.jpg
IMG_1845.jpg
IMG_1843.jpg
IMG_1849.jpg
194137084_925794837964700_8050725291361082610_n.jpg
196797178_509446046831159_3726744440701977803_n.jpg