Aktualnie zatrudnimy:

 

- nauczyciela/instruktora technik uczenia się (1,5 godz. tygodniowo)

CV należy przesyłać na adres: sekretariat@jagiellonczyk.szkola.pl 

W tytule e-maila prosimy wpisać: CV (nazwisko) - (stanowisko, na jakie się aplikuje)

- nauczyciela wspomagającego (cały etat)

Wymagane kwalifikacje: pedagogiką specjalna/ oligofrenopedagogika/inne dające uprawnienia do pracy z dziećmi z orzeczeniami (Autyzm, zespół Downa)

CV należy przesyłać na adres: sekretariat@jagiellonczyk.szkola.pl 

W tytule e-maila prosimy wpisać: CV (nazwisko) - (stanowisko, na jakie się aplikuje)

- osobę do sprzątania (4 godz. dziennie)

Informacja telefoniczna: Zbigniew Orlicz-Błoński, tel. 796635472