Edukacja przyszłości w klasach 7 i 8

PROGRAM DLA KLAS 7 I 8 PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ "JAGIELLOŃCZYK"

Wolna Szkoła "Jagiellończyk" to model pracy opracowany z myślą o wszechstronnym rozwoju naszych uczniów. Powstał on w efekcie naszych wieloletnich doświadczeń oraz towarzyszącej nam wizji szkoły otwartej na nowatorskie rozwiązania i podążającej za zmieniającym się otoczeniem. Program, który oferujemy wspiera uczniów w uzyskaniu jak najwyższego wyniku na egzaminie ósmoklasisty, ale przede wszystkim daje im możliwość zdobywania kompetencji, które aktualnie są najważniejsze dla każdego człowieka, bez względu na zawód, jaki wykonuje czy poziom wykształcenia. Opracowany przez nas autorski model edukacji dla klas 7 i 8 pozwala skupić się na rzeczach ważnych dla przyszłych uczniów szkół średnich, ale przede wszystkim dla inteligentnych ludzi, od których zależą losy ludzkości.  

 

NA CZYM POLEGA PRACA W SZKOLE?

 

Egzamin ósmoklasisty

Aby uczniowie przygotowali się jak najlepiej do egzaminu ósmoklasisty, prowadzimy standardowe zajęcia ze wszystkich zdawanych przedmiotów egzaminacyjnych w ilości 5 godzin tygodniowo dla każdego z przedmiotów. Zajęcia prowadzone są w grupach klasowych do 16 osób. Dla uzyskania lepszych wyników, nauczyciele mogą także podzielić grupy na mniejsze lub dodatkowo utworzyć grupy różnowiekowe (uczniów o podobnych umiejętnościach). Raz w tygodniu, w ramach zajęć języka angielskiego, dla każdej grupy prowadzone są zajęcia z English Native speakerem.

Przedmioty nieegzaminacyjne

Nasi uczniowie mają do wyboru zajęcia interdyscyplinarne, które realizują ich zainteresowania, pasje i talenty. Każdy uczeń we wrześniu otrzymuje proponowaną listę zajęć na kolejne 2 miesiące, z których wybiera minimum 5 z grup:

a) zajęcia humanistyczne i językowe 

b) zajęcia matematyczno - przyrodnicze

c) zajęcia artystyczne i sportowe

d) kompetencje XXI wieku

Uczeń dokonuje wyboru zajęć przy współpracy ze swoim mentorem. Po trzech miesiącach może kontynuować uczestnictwo we wcześniej wybranych zajęciach (na wyższym poziomie) lub spróbować swoich sił w innych zajęciach.

Wyjątek stanowią zajęcia języka hiszpańskiego, które są prowadzone dla wszystkich uczniów (dwie godziny w tygodniu) zdających egzamin z tego języka jako drugiego języka nowożytnego. Dla uczniów uczących się poza szkołą języka niemieckiego lub włoskiego i chcących zdawać ten język na egzaminie, prowadzone są konwersatoria (tryb ustalany indywidualnie).

 

Mentor

Każdy uczeń ściśle współpracuje z wybranym przez siebie mentorem. Jest to osoba najwyższego zaufania, która motywuje ucznia oraz wspiera w osiągnięciu wyznaczonych celów. Mentor jet taże osobą pierwszego kontaktu pomiędzy uczniem-rodzicem-nauczycielami. 

 

Egzaminy

Aby zaliczyć każdy rok szkolny, uczeń jest zobowiązany do zdania egzaminów z przedmiotów objętych podstawą programową. 

We wrześniu każdy uczeń otrzymuje zakres zagadnień egzaminacyjnych oraz niezbędne materiały do nauki. Dodatkowo prowadzone są też zajęcia przygotowujące do egzaminów, dzięki którym uczniowie są do nich świetnie przygotowani. Zajęcia trwają one od 8 do 16 tygodni. Naszym celem jest wspieranie uczniów, dlatego prowadzone są też indywidualne spotkania uczniów z nauczycielami.

Egzaminy mają charakter pisemny (oparty na logicznym myśleniu i łączeniu faktów) oraz ustny jako prezentacja na dowolnie wybrany temat podstawy programowej. Egzaminy prowadzone są we wspierającej atmosferze, co motywuje do nauki i daje satysfakcję z osiągniętych wysokich wyników końcowych. 

Przykładowy plan zajęć

Plan dla każdego ucznia może być inny, w zależności od tego jakie wybrał on zajęcia.

Przykładowy plan zajęć:

9.00 - stolarnia

10.30 - śniadanie

11.00- język angielski

12.00 - matematyka

13.00 -  przerwa (obiad, wypoczynek)

13.00-14.30- język polski

14.30-16.00 -brydż sportowy

SZKOŁA

Główna siedziba szkoły mieści się na ulicy Skalmierzyckiej 2a, jednak zajęcia dla klas 7 i 8 w nauczaniu domowym prowadzone są w naszym nowym budynku, w sercu Kalisza przy ulicy Grodzkiej 7.  

Na miejscu uczniowie mają do dyspozycji profesjonalnie wyposażone sale zajęciowe (w tym laboratorium biologiczno - chemiczne), siłownię, pracownię ceramiczną i artystyczną oraz pracownie spotkań. Uczniowie mogą korzystać także z dużego dziedzińca oraz znajdującej się w budynku Cafe, która oferuje śniadania, obiady oraz desery. 

DLACZEGO WYBIERAMY NAUCZANIE NIEFORMALNE?

Jest coraz więcej przesłanek, które powodują, że nauczanie nieformalne staje się bardzo atrakcyjną formą prowadzenia szkoły. Dla nas jest to przede wszystkim pełna swoboda w prowadzeniu zajęć zgodnie z potrzebami współczesnych uczniów. Oczywiście, obowiązek w postaci przygotowania uczniów do egzaminów jest stawiany na pierwszym miejscu, ale na równi z egzaminami traktujemy te działania, które w pełni wydobędą potencjał każdego ucznia i sprawią, że będzie inteligentnym i szczęśliwym człowiekiem podejmującym autonomiczne decyzje. To właśnie jest dla nas motywatorem do zmian w modelu nauczania, a edukacja nieformalna na zasadach nauczania domowego daje nam i uczniom najwięcej możliwości. Poza tym, Wolna Szkoła Jagiellończyk opiera się na naszych doświadczeniach oraz wielu innych szkół, których uczniowie odnoszą życiowe sukcesy. 

Dzisiejszy świat jest dynamiczny i pełen zmian, a szkoła powinna do tego świata w pełni przygotować. Jest to możliwe tylko, jeśli szkoła będzie się ciągle uczyć i zmieniać, aby zaspokoić potrzeby społeczne i tym samym służyć dobru naczelnemu, jakim jest harmonijny i pełny rozwój młodych ludzi.

Dane Kontaktowe

Szkoła Jagiellończyk Spółka z o.o.

ul.Skalmierzycka 2a
62-800 Kalisz
Organizacja Pożytku Publicznego nr. KRS 0000504850

tel. 62 307 04 04
sekretariat@jagiellonczyk.szkola.pl