Szkoła podstawowa - Co nas wyróżnia?

Jagiellończyk zyskał na popularności głównie dlatego, że wypracowaliśmy model działania oparty na jasnych potrzebach naszych uczniów i ich rodziców. Wspaniały, ogromny zespół osób związanych ze Szkołą nieustannie pracuje nad opracowywaniem i wdrażaniem nowych rozwiązań dostosowanych do oczekiwań uczniów i ich rodziców. Jesteśmy dumni z tego, że z każdym dniem zmieniamy się na lepsze :)  

Poniżej przedstawiamy wizytówkę Szkoły: 


 

Europejskie standardy pracy

Struktura działania i charakter pracy " Jagiellończyka" oparte są na doświadczeniach najlepszych szkół europy zachodniej, zajęcia codziennie odbywają się w tych samych godzinach 8.30-15.25, nie ma tu dzwonków i bieżących ocen cyfrowych (zastąpiono je np. ocenianiem opisowym lub punktami za zaangażowanie). Na zajęciach skupiamy się na realizacji programu i aktywowaniu uczniów, dlatego nie zadajemy prac domowych (aby wykształcić umiejętności pracy indywidualnej, uczniowie otrzymują zadania do zrealizowania w terminie ustalonym z nauczycielem), a uczniowie zostawiają książki i zeszyty w swoich szafkach.

Codziennie język angielski

Jagiellończyk prowadzi nauczanie dwujęzyczne, co w praktyce przekłada się na codzienne zajęcia języka angielskiego w młodszych klasach, w starszych zaś włączanie dodatkowo języka angielskiego w tok prowadzenia zajęć (np. fizyka, matematyka) oraz konwersacje z Native Speakerem. 

Szkoła przyjazna dzieciom i rodzicom

Dobrych wyników edukacyjnych i wychowawczych możemy spodziewać się tylko wtedy, kiedy szkoła jest przyjazna i bezpieczna - kameralna atmosfera Jagiellończyka i kolorowe przestrzenie są tu bardzo pomocne, dzięki niej każdy czuje się, jak w domu. Aby dzieci dobrze się bawiły w szkole, prowadzimy ciekawe zajęcia i często się uśmiechamy :)

Dla poszanowania swojej prywatności m.in uczniowie w Szkole nie posiadają urządzeń multimedialnych, każdy zobowiązany jest też do noszenia mundurka, co integruje całą grupę. Na życzenie rodziców wprowadziliśmy program pro-zdrowotny, w którym uczniowie codziennie uprawiają sport, jedzą tylko zdrowe przekąski i piją wodę lub przygotowane przez nas napoje bez cukru.

Bezpieczeństwo uczniów to dla nas priorytet, dlatego często rozmawiamy z dziećmi, w razie potrzeby szybko reagujemy na niepożądane zachowania, dzięki temu tworzymy bezpieczną szkołę dla każdego ucznia. Dbamy także o dobry kontakt z rodzicami, jesteśmy otwarci na dialog, a współpracę traktujemy bardzo poważnie.

Nowoczesne metody pracy

Podstawą naszych zajęć jest nauczanie przez doświadczanie, stwarzanie możliwości do dyskusji, zadawania pytań i szukania na nie odpowiedzi. Dzięki temu nasi uczniowie są otwarci na świat, często angażują się w działania społeczne i chętnie uczestniczą w zajęciach edukacyjnych. Aby znajdować w uczniach talenty lub wyzwalać nowe pokłady możliwości staramy się maksymalnie indywidualizować nauczanie, dlatego wszyscy uczniowie mogą liczyć na ciągłą pomoc i wsparcie doświadczonej i życzliwej kadry pedagogicznej. W ramach zajęć uczniowie uczestniczą w warsztatach, pokazach, projektach, stwarzamy im możliwość do eksperymentowania i odnajdywania w sobie pasji i zainteresowań. Przede wszystkim jednak uczniowie pracują w swoim tempie, zgodnie ze swoimi możliwościami.

Wolna Szkoła

W klasach 7-8 wprowadziliśmy coraz bardziej popularny na świecie model pracy, który skupia się na kształtowaniu kompetencji XXI wieku i działa w oparciu o edukację nieformalną. Nasza uwaga skupia się na jak najlepszym zdaniu egzaminu ósmoklasisty, co jednak bardzo ważne, uczniowie mają dużo czasu na realizację pasji i odkrywanie swojego potencjału. Poza obowiązkowymi zajęciami, wszystkie pozostałe przedmioty prowadzone są na zasadzie warsztatów i kółek zainteresowań, które są kwestią wyboru uczniów. Chociaż model Wolnej Szkoły oparty jest na nauczaniu nieformalnym, faktycznie w szkole dzieje się znacznie więcej, niż w edukacji systemowej. Jesteśmy jedyną szkołą w regionie, która poza obowiązkowym przygotowaniem do egzaminów skupia się na człowieku - jego potencjale, zainteresowaniach i możliwościach. Nasi uczniowie są operatywni, samodzielni, potrafią podejmować decyzję i brać za nie odpowiedzialność, umieją pracować w grupie i samodzielnie skupiać się na swoich zadaniach. 

Specjaliści na miejscu

W razie konieczności na miejscu pracują wykwalifikowani specjaliści - terapeuci. Do dyspozycji uczniów i rodziców jest logopeda, tyflopedagog i surdopedagog oraz oligofrenopedagodzy  Porady i terapie prowadzą na miejscu także psycholog i pedagog, którzy ściśle współpracują z nauczycielami i rodzicami, co znacznie ułatwia działanie.

Uczniowie z zagranicy

Dzieci, które przyjeżdżają do nas z zagranicy bez trudu odnajdują się w w szkolnej codzienności, ponieważ tryb pracy jest zbliżony do tego, które proponują kraje Europy Zachodniej, ale także Ameryki czy Australia. W adaptacji pomaga kameralna atmosfera szkoły oraz fakt, iż przyjmujemy coraz więcej osób z zagranicy :) Dla dzieci, które nie mówią po polsku lub mają problemy z językiem polskim proponujemy profesjonalną pomoc - dodatkowe zajęcia z nauczycielem języka polskiego i historii dopasowane są do potrzeb ucznia i przez okres jednego roku uwzględnione są w opłacie czesnego.

Szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych

Po szkole nasi uczniowie mogą uczestniczyć w profesjonalnie przygotowanych zajęciach pozalekcyjnych, które organizowane są zgodnie z potrzebami uczniów. Oferujemy zajęcia sportowe, naukę języków obcych, gry na skrzypcach, zajęcia naukowe i artystyczne. Oferta skierowana jest do uczniów Jagiellończyka (pełna oferta) w niektórych zajęciach może także uczestniczyć dzieci i młodzież spoza szkoły - oferta .

Dane Kontaktowe

Szkoła Jagiellończyk Spółka z o.o.

ul.Skalmierzycka 2a
62-800 Kalisz
Organizacja Pożytku Publicznego nr. KRS 0000504850

tel. 62 307 04 04
sekretariat@jagiellonczyk.szkola.pl