Opłaty

W roku 2023 opłata czesnego wynosi:

- w szkole podstawowej (klasy 7 i 8) 9363 zł rocznie. Jednorazowe wpisowe na rzecz przygotowania stanowiska pracy wynosi 600 zł. 

 

W cenę czesnego wliczone są:

- książki i przybory/materiały potrzebne do przeprowadzenia zajęć (za wyjątkiem zeszytów lub notesów)

- praca w mały grupach zadaniowych,

- szeroka gama zajęć warsztatowych, projektowych oraz konwersatoriów realizujących wybrane elementy podstawy programowej,

- opieka mentora wspierającego i monitorującego proces edukacyjny,

- intensywne przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty lub matury (wszystkie zdawane przedmioty),

- codzienne zajęcia języka angielskiego oraz konwersatoria z Native Speakerem 

- zajęcia sportowe na wybranych obiektach sportowych,

- wsparcie w przygotowaniu uczniów do egzaminów końcowo-rocznych z przedmiotów podstawy programowej.

Cena nie obejmuje: wyjazdów edukacyjnych, obozów językowych lub projektowych i wymiany międzynarodowej.

Czesne może być rozłożone na 10 rat płatnych z góry w miesiącach wrzesień - czerwiec (do piątego dnia każdego miesiąca). Przy wpłatach z góry za cały rok (do 10-go września) przyznawana jest bonifikata w wysokości 5%

Dla starszego rodzeństwa naszych uczniów przysługuje zniżka czesnego w wysokości 15%

 

Dane Kontaktowe

Szkoła Jagiellończyk Spółka z o.o.

ul.Skalmierzycka 2a
62-800 Kalisz
Organizacja Pożytku Publicznego nr. KRS 0000504850

tel. 62 307 04 04
sekretariat@jagiellonczyk.szkola.pl