Profile w Liceum Ogólnokształcącym Jagiellończyk

Jagiellończyk wyróżnia się od innych szkół średnich ofertą profili, które są naszą wizytówką. Poniżej przedstawiamy Program na rok szkolny 2023/24, warto jednak pamiętać, że w Jagiellończyku:

ODDZIAŁ DWUJĘZYCZNY

Przedmioty rozszerzone: język angielski oraz inne do wyboru (zgodnie z preferencjami Ucznia)

Przedmioty prowadzone w języku angielskim: biologia, geografia. Możliwość zdawania na maturze w/w przedmiotów jako rozszerzenie w języku polskim lub angielskim. 

 

PROFIL MUZYCZNY

Przedmioty rozszerzone: język angielski oraz inne do wyboru (zgodnie z preferencjami Ucznia).

Program obejmuje m.in. zajęcia realizowane w szkołach muzycznych I i II stopnia, emisję głosu, grę na wybranym instrumencie… Uczniowie biorą udział w występach muzycznych i wokalnych oraz konkursach, tworzą zespoły muzyczne.

 

PROFIL MEDYCYNA NATURALNA - NOWOŚĆ

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski, oraz inne do wyboru (zgodnie z preferencjami ucznia).

Program obejmuje m.in. zajęcia z zakresu pierwszej pomocy, podstaw zielarstwa i przetwórstwa naturalnego, podstaw fizjoterapii i masażu… Uczniowie mogą wziąć udział w szkoleniach z zakresu medycyny naturalnej.

 

KLASA EUROPEJSKA - NOWOŚĆ

Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia oraz inne do wyboru (zgodnie z preferencjami ucznia).

Program obejmuje m.in. część zajęć prowadzonych w języku angielskim, Debaty Oxfordzkie, dodatkowe języki obce do wyboru, wybrane elementy wiedzy o społeczeństwie i inne… Uczniowie mogą wziąć udział w zagranicznych wycieczkach językowych.

 

PRZYRODNICZO -MEDYCZNY

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, + dodatkowe do wyboru.

Dodatkowe zajęcia profilowe: psychologia, wolontariat w schronisku dla zwierząt, pierwsza pomoc przedmedyczna, podstawy fizjoterapii i masażu, zajęcia mikroskopowe, laboratorium chemiczne…

 

DZIENNIKARSKI

Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, + dodatkowe do wyboru.

Dodatkowe zajęcia profilowe: współpraca z lokalnymi mediami, wolontariat, Debaty Oxfordzkie, emisja głosu, informatyka, podstawy wiedzy o społeczeństwie, tworzenie szkolnej gazetki i bloga…

 

ARTYSTYCZNY

Przedmioty rozszerzone: język angielski, + dodatkowe do wyboru.

Dodatkowe zajęcia profilowe: rzeźba, teatr, rysunek, grafika, malarstwo, taniec, emisja głosu, działania artystyczne, podstawy przedsiębiorczości…

 

PSYCHOLOGICZNY

Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, biologia, + dodatkowe do wyboru.

Dodatkowe zajęcia profilowe: psychologia, wolontariat, pierwsza pomoc przedmedyczna…

 

HUMANISTYCZNY

Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski, + dodatkowe do wyboru.

Dodatkowe zajęcia profilowe: dziennikarstwo, projekty historyczne, wolontariat, Debaty Oxfordzkie, podstawy wiedzy społeczeństwie…

 

EKONOMICZNO - BIZNESOWY

Przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka, + dodatkowe do wyboru.

Dodatkowe zajęcia profilowe: podstawy przedsiębiorczości i zasad biznesu, szachy, Excel, rachunkowość, podstawy księgowości…

 

LINGWISTYCZNY

Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, + dodatkowe do wyboru.

Dodatkowe zajęcia profilowe: język hiszpański, język włoski, język niemiecki, zajęcia w języku angielskim (biologia, geografia, projektowanie graficzne, 3D printing)…

 

INFORMATYCZNY

Przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski, + dodatkowe do wyboru.

Dodatkowe zajęcia profilowe: C++, robotyka Lofi/Spike, graphic design w języku angielskim, projektowanie 3D w języku angielskim, programowanie w języku Python…

 

HISTORYCZNO -PRAWNY

Przedmioty rozszerzone: historia, język angielski, + dodatkowe do wyboru.

Dodatkowe zajęcia profilowe: psychologia, podstawy wiedzy społeczeństwie, wolontariat, szachy, logika…

 

MATEMATYCZNO - FIZYCZNY

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, + dodatkowe do wyboru.

Dodatkowe zajęcia profilowe: laboratoria chemiczne, eksperymenty fizyczne, zajęcia informatyczno-programistyczne, szachy, logika, STEAM, udział w projektach i konkursach…

 

GEOGRAFICZNY

Przedmioty rozszerzone: geografia, język angielski, + dodatkowe do wyboru.

Dodatkowe zajęcia profilowe: geografia w języku angielskim, projekty przyrodniczo-geograficzne, wspinaczka skałkowa, udział w wyjazdach i obozach krajoznawczych po Polsce i Europie…

 

OGÓLNY

Przedmioty rozszerzone: do wyboru zgodnie preferencjami ucznia.

Dodatkowe zajęcia: wszystkie z listy dostępnych zajęć.

 

ODDZIAŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Plan zajeć dla oddziału mistrzostwa sportowego dostosowany jest do charmonogramu trenigów i obejmuje:

UCZNIOWIE ODDZIAŁÓW MISTRZOSTWA SPORTOWEGO OTRZYMUJĄ STYPENDIUM JAGIELLOŃCZYKA W WYSOKOŚCI 13 110 zł ROCZNIE (zgodnie z zasadami udzielania stypendium sportowego Jagiellończyka).

 

Dane Kontaktowe

Szkoła Jagiellończyk Spółka z o.o.

ul.Skalmierzycka 2a
62-800 Kalisz
Organizacja Pożytku Publicznego nr. KRS 0000504850

tel. 62 307 04 04
sekretariat@jagiellonczyk.szkola.pl