Wolna szkoła podstawowa dla klas 7 i 8

PROGRAM DLA KLAS 7 I 8 PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ "JAGIELLOŃCZYK"

Wolna Szkoła "Jagiellończyk" to model pracy opracowany z myślą o wszechstronnym rozwoju naszych uczniów. Powstał on w efekcie naszych wieloletnich doświadczeń oraz towarzyszącej nam wizji szkoły otwartej na nowatorskie rozwiązania i podążającej za zmieniającym się otoczeniem. Program, który oferujemy wspiera uczniów w uzyskaniu jak najwyższego wyniku na egzaminie ósmoklasisty, ale przede wszystkim daje im możliwość zdobywania kompetencji, które aktualnie są najważniejsze dla każdego człowieka, bez względu na zawód, jaki wykonuje czy poziom wykształcenia. Opracowany przez nas autorski model edukacji dla klas 7 i 8 pozwala skupić się na rzeczach ważnych dla przyszłych uczniów szkół średnich, ale przede wszystkim dla inteligentnych ludzi, od których zależą losy ludzkości.  

 

NA CZYM POLEGA PRACA W SZKOLE?

 

Egzamin ósmoklasisty

Aby uczniowie przygotowali się jak najlepiej do egzaminu ósmoklasisty, prowadzimy standardowe zajęcia z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego w ilości minimum 5 godzin tygodniowo dla każdego z przedmiotów. Zajęcia prowadzone są w grupach klasowych do 16 osób. Raz w tygodniu, w ramach zajęć języka angielskiego, dla każdej grupy prowadzone są zajęcia z English Native speakerem.

Przedmioty dodatkowe

Poza przedmiotami egzaminacyjnymi nasi uczniowie wybierają przedmioty zgodne z ich predyspozycjami i zainteresowaniami. Oto kilka przykładów zajęć:

 

Świadectwo szkolne 

Aby zaliczyć każdy rok szkolny i otrzymać świadectwo, uczeń jest zobowiązany do zdania egzaminów z przedmiotów objętych podstawą programową. 

We wrześniu uczniowie otrzymują zakres zagadnień egzaminacyjnych z podstawy programowej dla każdego przedmiotu. Uczniowie uczestniczą w ośmiotygodniowych kursach przygotowujących ich do zdania egzaminów, a także mogą spotkać się z nauczycielami przedmiotowymi i poprosić o dodatkowe wsparcie. Egzaminy obejmują część pisemną (treści podejmowane na kursie) oraz część ustną, którą stanowi dowolnie wybrany przez ucznia temat z podstawy programowej. Średnia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego stanowi ocenę końcową na świadectwie szkolnym. Egzaminy prowadzone są we wspierającej atmosferze, co motywuje do nauki i daje satysfakcję z osiągniętych wysokich wyników końcowych. 

Świadectwo szkolne wygląda dokładnie tak samo, jak w szkołach publicznych z tą różnicą, że nie ma na nim oceny z zachowania.

 

Mentorzy

Każdy uczeń współpracuje z mentorami, którzy wspierają go w osiągnięciu wyznaczonych celów. Mentorzy nadzorują proces edukacji ucznia tak, aby nauka przebiegała bezproblemowo i z przyjemnością.

 

Przykładowy plan zajęć

Plan dla każdego ucznia może być inny, w zależności od tego jakie wybrał on zajęcia.

Przykładowy plan zajęć:

9.00 - stolarnia

10.30 - śniadanie

11.00- język angielski

12.00 - matematyka

13.00 -  przerwa (obiad, wypoczynek)

13.00-14.30- język polski

14.30-16.00 -brydż sportowy

SZKOŁA

Główna siedziba szkoły mieści się na ulicy Skalmierzyckiej 2a, jednak zajęcia dla klas 7 i 8 w nauczaniu domowym prowadzone są w naszym nowym budynku, w sercu Kalisza przy ulicy Grodzkiej 7.  

Na miejscu uczniowie mają do dyspozycji profesjonalnie wyposażone sale zajęciowe (w tym laboratorium biologiczno - chemiczne), siłownię, pracownię ceramiczną i artystyczną oraz pracownie spotkań. Uczniowie mogą korzystać także z dużego dziedzińca oraz znajdującej się w budynku Cafe, która oferuje śniadania, obiady oraz desery. 

DLACZEGO WYBIERAMY NAUCZANIE NIEFORMALNE?

Jest coraz więcej przesłanek, które powodują, że nauczanie nieformalne staje się bardzo atrakcyjną formą prowadzenia szkoły. Dla nas jest to przede wszystkim pełna swoboda w prowadzeniu zajęć zgodnie z potrzebami współczesnych uczniów. Oczywiście, obowiązek w postaci przygotowania uczniów do egzaminów jest stawiany na pierwszym miejscu, ale na równi z egzaminami traktujemy te działania, które w pełni wydobędą potencjał każdego ucznia i sprawią, że będzie inteligentnym i szczęśliwym człowiekiem podejmującym autonomiczne decyzje. To właśnie jest dla nas motywatorem do zmian w modelu nauczania, a edukacja nieformalna na zasadach nauczania domowego daje nam i uczniom najwięcej możliwości. Poza tym, Wolna Szkoła Jagiellończyk opiera się na naszych doświadczeniach oraz wielu innych szkół, których uczniowie odnoszą życiowe sukcesy. 

Dzisiejszy świat jest dynamiczny i pełen zmian, a szkoła powinna do tego świata w pełni przygotować. Jest to możliwe tylko, jeśli szkoła będzie się ciągle uczyć i zmieniać, aby zaspokoić potrzeby społeczne i tym samym służyć dobru naczelnemu, jakim jest harmonijny i pełny rozwój młodych ludzi.

Dane Kontaktowe

Szkoła Jagiellończyk Spółka z o.o.

ul.Skalmierzycka 2a
62-800 Kalisz
Organizacja Pożytku Publicznego nr. KRS 0000504850

tel. 62 307 04 04
sekretariat@jagiellonczyk.szkola.pl