Program Liceum Ogólnokształcącego

PROGRAM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO JAGIELLOŃCZYK

Nasze Liceum działa zupełnie inaczej niż wszystkie inne szkoły w Kaliszu. Tak naprawdę, chyba nie ma drugiej takiej szkoły w Polsce :)     Opracowany, autorski program to hybryda łącząca działania w ramach edukacji nieformalnej i tradycyjnej, a zatem uczniowie uczęszczają na zajęcia obowiązkowe (przygotowujące do matury) oraz na zajęcia wybrane przez siebie, zgodnie ze swoimi możliwościami, predyspozycjami i talentami. Przez cały czas, nad każdym uczniem czuwają mentorzy, którzy przede wszystkim pomagają usystematyzować zakres indywidualnego planu pracy ucznia, wspierają w dokonywaniu decyzji oraz monitorują postępy ucznia. 

Poniżej przedstawiony został ogólny program na wszystkie lata edukacji w Jagiellończyku.  

 

KLASA 1 i 2

Wrzesień:

ocena umiejętności podstawowych : matematyka, j. polski, j. angielski

stworzenie planu rozwojowego dla każdego ucznia. 

Przez cały rok (wrzesień -czerwiec):

-prowadzone w kilkuosobowych grupach zajęcia z przedmiotów rozszerzonych (jeśli zostały już wybrane przez ucznia)

-zajęcia przygotowujące do egzaminów z przedmiotów podstawy programowej (8-10 tygodni)

-zajęcia dodatkowe do wyboru (np.kajakarstwo, graphic design w jeż. angielskim, zajęcia mikroskopowe, zajęcia kulinarne, laboratorium chemiczne, stolarnia, zespół muzyczny, rzeźba, brydż sportowy….i wiele innych)

-egzaminy z przedmiotów podstawy programowej (prowadzone przez cały rok zgodnie z grafikiem lub gotowością ucznia)

Organizowane są obozy, wycieczki, warsztaty, udział w prelekcjach na uczelniach wyższych... oraz wymiany uczniów w programie Erasmus+

 

Klasa 3:

Wrzesień:

-weryfikacja umiejętności podstawowych : matematyka, j. polski, j. angielski

-audyt predyspozycji zawodowych 

-ostateczny wybór przedmiotów rozszerzonych zgodnie z predyspozycjami zawodowymi i/lub zainteresowaniami

-stworzenie indywidualnego planu pracy przygotowującego do egzaminu maturalnego oraz planu rozwijającego zainteresowania

 

Przez cały rok (wrzesień -czerwiec):

-zajęcia przygotowujące do egzaminów z przedmiotów podstawy programowej (8-10 tygodni)

-zajęcia dodatkowe do wyboru (np.kajakarstwo, graphic design w jeż. angielskim, zajęcia mikroskopowe, zajęcia kulinarne, laboratorium chemiczne, stolarnia, zespół muzyczny, rzeźba, brydż sportowy….i wiele innych)

-egzaminy z przedmiotów podstawy programowej (prowadzone przez cały rok zgodnie z grafikiem lub gotowością ucznia)

Organizowane są obozy, wycieczki, warsztaty, udział w prelekcjach na uczelniach wyższych... oraz wymiany uczniów w programie Erasmus+

 

Klasa 4

Wrzesień:

-weryfikacja umiejętności podstawowych : matematyka, j. polski, j. angielski, wybrane maturalne przedmioty dodatkowe

-stworzenie indywidualnego dla każdego ucznia planu pracy przygotowującego do egzaminu maturalnego oraz planu rozwojowego 

 

Styczeń:

-studniówka

-ocena okresowa umiejętności: matematyka, j. polski, j. angielski, rozszerzone przedmioty maturalne

-weryfikacja indywidualnego planu pracy przygotowującego do matury

 

Przez cały rok (wrzesień-maj):

-intensyfikacja zajęć pozwalających na osiągnięcie maksymalnie najwyższego wyniku maturalnego (praca zespołowa i indywidualna)

-zajęcia przygotowujące do egzaminów z przedmiotów podstawy programowej (8-10 tygodni)

-zajęcia do wyboru (nieobowiązkowe)

-egzaminy z przedmiotów podstawy programowej (prowadzone przez cały rok zgodnie z grafikiem lub gotowością ucznia)

 

Maj 

matura 

 

Lipiec:

Radość z osiągniętych wyników maturalnych, wielka satysfakcja z możliwości wybrania studiów marzeń :-)

Dane Kontaktowe

Szkoła Jagiellończyk Spółka z o.o.

ul.Skalmierzycka 2a
62-800 Kalisz
Organizacja Pożytku Publicznego nr. KRS 0000504850

tel. 62 307 04 04
sekretariat@jagiellonczyk.szkola.pl