Wesprzyj nas

Działalność przedszkola, szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego finansowana jest z dwóch źródeł:

- dotacji celowej otrzymywanej z budżetu Miasta Kalisza (w przypadku Szkoły jest to 70% subwencji, w stosunku do tej, jaką otrzymuje każda szkoła publiczna)

- czesnego opłacanego za każdego ucznia 

Te dwa fundusze pozwalają naszej organizacji na opłacenie wynagrodzeń dla pracowników, czynszu wynajmu pomieszczeń dydaktycznych oraz zakupu najpotrzebniejszych pomocy dydaktycznych dla uczniów, czyli 90% naszych potrzeb.

 

Pozostałe 10% to środki zewnętrzne, które pokrywają utrzymanie wysokiego poziomu nauczania (np. przez utrzymanie mało licznych klas), to koszty wsparcia uczniów zdolnych, nagród motywacyjnych dla zaangażowanych pracowników, doposażenia pracowni, szkoleń dla nauczycieli... Jak widać zewnętrzne finansowanie jest nie tylko ważne, ale niezbędne dla rozwoju Szkoły. 

Każda pozyskana od naszych sponsorów darowizna w znaczący sposób przyczynia się do zapewnienia wysokiej jakości nauczania w Szkole i Przedszkolu, a także pomaga nam realizować program, który wyzwala w dzieciach kreatywność, rozwija ich pasje i talenty, a także gratyfikuje wspaniałą pracę naszego teamu.

Pozyskanie 1% PODATKU jest jednym z kluczowych form wsparcia naszej organizacji. W roku 2019, za środki z tego właśnie funduszu wyposażyliśmy pracownię doświadczalną dla naszych uczniów. Pracownia w znacznym stopniu przyczyni się do uatrakcyjnienia zajęć chemii i fizyki, dzięki sprzętowi możliwe będzie doświadczanie otaczającego nas świata, a dzięki temu lepsze zrozumienie.

Prezenty finansowe oraz rzeczowe (darowizny) są najpopularniejszą formą wsparcia naszej organizacji. W pomoc może włączyć się właściwie każdy - chętnie przyjmiemy materiały edukacyjne i sportowe, liczymy na wsparcie organizacyjne, pomoc wolontariuszy lub finansową.


 

Ze względu na szeroką ofertę zajęć, warsztatów i projektów, które realizujemy w ramach szkoły, z czesnym oraz dotacją państwową pokrywamy tylko około 90 procent rocznego budżetu koniecznego do prawidłowego funkcjonowania przedszkola, szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego. Pozostałe 10 procent to darowizny lub wsparcia finansowe i rzeczowe. 

Dane Kontaktowe

Szkoła Jagiellończyk Spółka z o.o.

ul.Skalmierzycka 2a
62-800 Kalisz
Organizacja Pożytku Publicznego nr. KRS 0000504850

tel. 62 307 04 04
sekretariat@jagiellonczyk.szkola.pl