Liceum Ogólnokształcące

OD 2014 ROKU TWORZYMY SZKOŁĘ, KTÓRA INSPIRUJE I STWARZA MOŻLIWOŚCI DO WSZECHSTRONNEGO I PEŁNEGO ROZWOJU KAŻDEGO UCZNIA. 

 

Od wielu lat naszą inspiracją są młodzi ludzie - kreatywni, otwarci na świat, chętni doświadczania, zadawania pytań i szukania na nie odpowiedzi. ​Jesteśmy dumni z naszych uczniów, którzy osiągają wyjątkowe wyniki edukacyjne i chętnie rozwijają swoje pasje oraz talenty.

Dzięki nowatorskim metodom pracy i zaangażowaniu całego zespołu Jagiellończyk od wielu lat cieszy się wspaniałą opinią wśród rodziców oraz uczniów         i wciąż zyskuje na popularności. WOLNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "JAGIELLOŃCZYK" to krok dalej w tworzeniu edukacji dostosowanej do oczekiwań współczesnego społeczeństwa. Nasze doświadczenia oraz rozwiązania stosowane w najlepszych WOLNYCH SZKOŁACH na świecie tworzą nową jakość w edukacji, z której może skorzystać każdy młody, wolny człowiek.

UWOLNIENIE POTENCJAŁU I ROZWÓJ INDYWIDUALNYCH UMIEJĘTNOŚCI 

Założeniem naszej Szkoły jest możliwość pozostawienia uczniom wolnego wyboru nauki tego, co ich interesuje i stanowi dla nich indywidualnie pojmowaną wartość. Wychodzimy z założenia, że szkoła powinna przede wszystkim być miejscem inspirującym do poszukiwania swoich talentów i uwalniania potencjału każdego młodego człowieka. 

Dając uczniom wybór, dajemy szansę na zdobycie ponadprzeciętnej wiedzy i umiejętności w wybranym przez nich obszarze, ale także brania odpowiedzialności za swoje działania, co wzmacnia ich poczucie obowiązku i wpływa na świadome wybory. Bez względu na to, czy uczeń decyduje się na zajęcia laboratoryjne, organizację działań wolontariatu czy udział w projektach biznesowych - zawsze oczekujemy maksimum zaangażowania, a to przynosi wspaniałe rezultaty. 

Dzięki ustalonemu indywidualnie dobranemu planowi pracy oraz ciągłemu wsparciu nauczycieli przedmiotowych i mentora, uczniowie otwierają się na nowe doświadczenia a efekty pracy zauważalne są przez samych uczniów i ich rodziców już w pierwszych tygodniach nauki. 

PRZYGOTOWANIE DO MATURY

Podstawą każdego liceum jest solidne przygotowanie do matury, w naszej Szkole jest podobnie, choć edukacja j est bardziej intensywna. Uczniowie codziennie pracują w małych grupach zadaniowych nad językiem polskim, matematyką i językiem angielskim - są to zajęcia obowiązkowe. Każdy uczeń indywidualnie wybiera także maturalne przedmioty rozszerzone i w zależności od tego, kiedy się na nie zdecyduje (najpóźniej na początku trzeciej klasy) obowiązkowo uczestniczy w zajęciach przygotowujących do matury. Zajęcia te mają charakter zindywidualizowanych konsultacji i warsztatów.

Język angielski prowadzony jest przez anglistów (przygotowanie do matury), Native Speakera (zajęcia: konwersatoria, graphic design, 3D printing, marketing). Prowadzimy także zajęcia dwujęzycznie (geografia, biologia, informatyka).

INDYWIDUALNE PROGRAMY PRACY

Plan pracy oparty jest na kilku stałych punktach:

- przygotowanie do matury oraz do egzaminów końcowych zgodnie z grafikiem zajęć dla grupy klasowej (tu możliwe jest zwolnienie ze względu na umiejętności lub osiągnięcia ucznia),

- zajęcia wybierane przez ucznia zgodnie z jego zainteresowaniami (grupy mieszane wiekowo, dobrane zgodnie z zainteresowaniami i umiejętnościami)

  

KOMPETENCJE XXI WIEKU

Kształcenie kompetencji współpracy, kreatywności, umiejętnego rozwiązywania problemów, komunikacji, przedsiębiorczości i uczenie się przez całe życie to najważniejsze wyzwania nowoczesnych szkół na całym świecie. Zdając sobie sprawę z potrzeb naszych uczniów, przygotowaliśmy autorski program, który pomoże każdemu z nich osiągnąć wyznaczone przez siebie cele.  

KOMPETENCJE XXI WIEKU to realne umiejętności przydatne w życiu prywatnym i zawodowym!

EGZAMINY 

W naszej szkole każdy uczeń ma obowiązek zaliczenia treści podstawy programowej z klasy, którą aktualnie realizuje (podobnie, jak w tradycyjnych szkołach). Stworzyliśmy model wsparcia, który pozwala uczniom na opanowanie wiedzy i umiejętności w jak najbardziej bezstresowy sposób, opierając się na logice i umiejętnościach myślenia przyczynowo-skutkowego. Aby ułatwić uczniom przygotowanie do egzaminów włączyliśmy w plan pracy zajęcia, podczas których rzeczowo omawiane są zagadnienia egzaminacyjne. 

MODEL PRACY 

Nasza Szkoła działa na zasadzie edukacji nieformalnej,   a różnica pomiędzy naszą szkołą, a systemowymi polega na tym, że mamy dużo więcej swobody w doborze metod i treści nauczania, co przekłada się na znacznie wyższą jakość edukacji oraz na znacznie ciekawszą ofertę zajęć. Oczywiście w Jagiellończyku uczniowie uczęszczają do szkoły od poniedziałku do piątku w wyznaczonych godzinach, zazwyczaj od 9.00 do 15.30. Na koniec roku wydawane są świadectwa takie, jak w każdej innej szkole, choć nie ma tu oceny z zachowania.

UCZNIOWIE Z ZAGRANICY

Nasz system pracy jest skonstruowany w taki sposób, iż każdy uczy się na swoim poziomie zgodnie ze swoimi możliwościami. Dla uczniów z zagranicy program będzie więc indywidualnie dostosowany do ich potrzeb. Oczywiście gwarantujemy także dodatkowe wsparcie, które pomoże w nauce języka polskiego i odnalezieniu się w nowej rzeczywistości.  W adaptacji pomaga kameralna atmosfera szkoły oraz zawsze pomocni mentorzy i nauczyciele przedmiotowi :) 

Dane Kontaktowe

Szkoła Jagiellończyk Spółka z o.o.

ul.Skalmierzycka 2a
62-800 Kalisz
Organizacja Pożytku Publicznego nr. KRS 0000504850

tel. 62 307 04 04
sekretariat@jagiellonczyk.szkola.pl