Szkoła Podstawowa
i
Przedszkole

 Jagiellończyk to Prywatne Przedszkole oraz Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi i oddziałami mistrzostwa sportowego w Kaliszu dla dzieci w wieku od pięciu do czternastu lat (klasy 1-8). Jest to miejsce, które gwarantuje europejskie standardy nauczania i edukację na najwyższym poziomie jednocześnie dbając o kształtowanie osobowości młodego człowieka. W bezpiecznym i przyjaznym otoczeniu, dzieci zdobywają wiedzę, rozwijają swoje zdolności a wykwalifikowana kadra nauczycieli pomaga im w pełni wykorzystać ich potencjał. Część zajęć szkolnych od klasy 7 prowadzona jest w języku angielskim, dodatkowo uczniowie wszystkich klas mają kontakt z English Native Speakerem, dzięki temu uczniowie bezstresowo i w naturalny sposób przyswajają sobie język obcy, podobnie jak dzieje się to z językiem ojczystym. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technik nauczania, pomysłowym lekcjom i zaangażowaniu naszych nauczycieli, każdy dzień w Jagiellończyku to przygoda, podczas której nauka staje się pasją!

Podążając za dynamicznymi zmianami otoczenia i potrzebami uczniów, w klasach 7 i 8 szkoły podstawowej oferujemy nowy model Wolnej Szkoły, dzięki której uczniowie bardzo solidnie przygotowują się do zdania egzaminu ósmoklasisty i jednoczenie mają możliwość oraz czas na rozwój swoich pasji i indywidualnego potencjału. Opierając się na naszych długoletnich doświadczeniach, korzystając z doświadczenia najlepszych Wolnych Szkół i wsparcia wyjątkowej kadry nauczycieli oraz instytucji kultury i nauki, tworzymy wyjątkowy model szkoły, w której każdy uczeń jest sobą i realizuje swoje indywidualne cele. 

 

   

Dane Kontaktowe

Szkoła Jagiellończyk Spółka z o.o.

ul.Skalmierzycka 2a
62-800 Kalisz
Organizacja Pożytku Publicznego nr. KRS 0000504850

tel. 62 307 04 04
sekretariat@jagiellonczyk.szkola.pl